Rozwój z Faberlic

Jak wspiąć się na samą górę drabiny sukcesu i spełnić wszystkie swoje marzenia? Dochód każdego Konsultanta jest determinowany przez kilka czynników i zależy od stopnia Drabiny Sukcesu, na jakim znajduje się Konsultant

Wszystko zaczyna się od sprzedaży osobistej — otrzymujesz natychmiastowy dochód, w wysokości 20% różnicy pomiędzy ceną dla konsultanta a katalogową ceną sprzedaży.

Zniżka za  obrót (ZO) — jest to forma wynagrodzenia, wielkość którego zależy od Objętości Sprzedaży (OS) Twojej Grupy Osobistej (GO) oraz Twojej Objętości Osobistej (OO). Twoja Zniżka za obrót obejmuje: ZO naliczaną na podstawie Objętości Osobistej plus różnica miedzy % Twojej zniżki a poziomem zniżki (ZO) Twoich konsultantów.

W poniższej tabeli przedstawiamy tytuły warunki ich zdobycia, wielkość Zniżki za obrót i Jednorazowych Bonusów Kwalifikacyjnych.

Tytuł Objętość Osobista (Punkty) Objętość Grupy Osobistej(Punkty) Ilość grup23%-ych na pierwszym poziomie W tym gałęzi Diamentowych Wielkość Zniżki za obrót* Jednorazowy bonus kwalifikacyjny, pln.
Uprzywilejowany Klient poniżej 100 0%
Konsultant 50 100 3%
Starszy Konsultant 50 200 6%
Lider 50 600 9%
Starszy Lider 50 1000 12%
Wicedyrektor 50 1500 15%
Starszy Wicedyrektor 50 2000 19%
Kandydat na Dyrektora 50 3000 23%
Dyrektor 50 3000 23% 4400
Starszy Dyrektor 50 5000/2000** 0/1** 23% 6600
Srebrny Dyrektor 50 1500 2 23% 8800
Złoty Dyrektor 50 1000 3 23% 13 200
Rubinowy Dyrektor 50 1000 4 23% 17 600
Diamentowy Dyrektor 50 1000 6 23% 26 400
Elitarny Dyrektor 50 1000 9 23% 40 000
Dyrektor Krajowy 50 1000 12 23% 80 000
Starszy Dyrektor Krajowy 50 1000 15 23% 100 000
Мiędzynarodowy Dyrektor 50 1000 18 23% 120 000
Starszy Międzynarodowy Dyrektor 50 1000 21 23% 140 000
Partner 50 1000 24 23% 440 000

* Procent Zniżki za obrót (%ZO) określany jest na podstawie Objętości Grupowej (OG), wyrazonej w Punktach. . Dla poziomu 3% – 19% Obrót Grupowy = Obrót Grupy Osobistej. Dla poziomu 23% Obrotu Grupowego nie może być mniejsza niż  3 000 punktów.
** Aby zakwalifikować się do tytułu «Starszy Dyrektor» należy zostać Przełożonym jednej 23% grupy z Obrotem Grupy Osobistej (OGO) na poziomie nie mniejszym niż 2 000 punktów, lub spełnić warunki w zakresie Obrotu Grupy Osobistej (OGO) na poziomie 5 000 Punktów. Jeżeli Konsultant  wcześniej osiągnął tytuł Dyrektora, wysokość Bonusa kwalifikacyjnego będzie wynosiła 2 000 pln.
Aby otrzymać wszystkie Bonusy Dyrektorskie w pełnym wymiarze Obrotu Grupy Osobistej powinna być na poziomie min. 3 000 punktów. Obrotu Grupy Osobistej ukazana w tabeli – minimum niezbędne do zdobycia tytułu i otrzymania jednorazowych kwalifikacyjnych bonusów
Obowiązkowy poziom OO – 50 Punktów na wszystkich poziomach zniżek

Przy naliczeniu Zniżki za obrót wartość – 1 punktu równa się  3,52 pln.

UWAGA:

Zysk każdego Konsultanta składa się z dwóch komponentów – zysk z osobistej sprzedaży i wynagrodzenie z tytułu pracy podległej struktury-grupy. Wszystkie rodzaje wynagrodzenia z tytułu obrotu struktury, z wyłączeniem Bonusa Kwalifikacyjnego i bonusa Szybki Start w postaci rabatu na zakupioną produkcję.

Rozliczana zniżka może maksymalnie zmniejszyć wartość zamówienia do 65%. W przypadku kiedy zniżka nie rozliczyła się na danym zamówieniu, pozostała jej część przechodzi na kolejne zakupy dokonywane na osobistym koncie konsultanta, u którego został naliczony dany bonus.

Wszyscy Konsultaci, którzy posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą – mogą otrzymywać naliczoną zniżkę i bonusy na wskazane konto bankowe. W tym celu podpisywana jest umowa o świadczeniu usług marketingowych i szkoleniowych. Osoba podpisująca taką umowę z Faberlic ma na celu promowanie, sprzedaż, a także pozyskiwanie i motywowanie nowej kadry do realizacji swojej ścieżki kariery zgodnie z przedstawionymi w tabeli szczeblami sukcesu.

BONUS SZYBKI START:

„Szybki start” to bonus za szybki rozwój biznesu w Firmie. Przebij się ze swoim biznesem, umocnij swoją strukturę i podwajaj wypracowane bonusy! Jeśli w krótkim czasie zdobędziesz dowolny tytuł, od Dyrektora i wyżej, możesz otrzymać podwójne bonusy kwalifikacyjne!

W ciągu 9 okresów, od momentu rejestracji, potwierdź dowolny nowy tytuł (od Dyrektora i wyżej) 2 razy pod rząd i otrzymaj bonus „Szybki start” według sumy 9 okresu rozliczeniowego po rejestracji.

Po osiągnięciu wyższego tytułu bonusy sumują się. Na przykład, przy natychmiastowym potwierdzeniu tytułu Złoty Dyrektor bonus „Szybki start” wynosi: 4 400 zł (za tytuł Dyrektora) + 2 200 zł (Starszy Dyrektor) + 8 800 zł (Srebrny Dyrektor) + 13 200 zł (Złoty Dyrektor).

Przez kolejne 9 okresów potwierdź tytuł jeszcze 6 razy (w dowolnych okresach) a otrzymasz bonus kwalifikacyjny za osiągnięty tytuł!

„Szybki start” Dyrektora

Potwierdzając tytuł Dyrektor budujesz i umacniasz pracę swojej grupy. Otrzymujesz dochód za pracę swojego zespołu.
Twój średni dochód za pracę zespołu na rok: + 17 300 zł.
Twój osobisty roczny dochód wyniesie: 4 400 + 4 400 + 17 300 = 26 100 zł.

„Szybki start” Starszego Dyrektora

Zaproś Lidera swojej struktury do wzięcia udziału w „Szybkim starcie” dla Dyrektora. Wypełniaj jednocześnie warunki „Szybkiego startu”: Ty dla tytułu Starszy Dyrektor, Twój partner dla Dyrektora.
Twój średni dochód za pracę zespołu na rok: + 37 900 zł.
Twój osobisty roczny dochód wyniesie: 6 600 + 6 600 + 37 900 = 51 100 zł.

„Szybki start” Srebrnego Dyrektora

Zapraszając 2 Liderów swojej struktury do udziału w „Szybkim starcie”, możesz zarobić 103 300 zł w ciągu roku! Wypełniaj jednocześnie z dwoma Liderami warunki „Szybkiego startu”: Ty dla Srebrnego Dyrektora, 2 Twoich partnerów – dla Starszego Dyrektora.

Twój średni dochód za pracę zespołu na rok: + 53 700 zł.

Twój osobisty roczny dochód wyniesie: 15 400 zł („Szybki start”) + 15 400 zł (bonusy kwalifikacyjne) + 18 800 zł (bonusy dyrektorskie) + 53 700 zł (za pracę Twojego zespołu) = 103 300 zł.

Firma pozostawia sobie prawo sprawdzić spełnienie warunków dotyczących rozwoju struktury. Wypełnienie warunków przez Obrót Osobisty jest zabronione. W przypadku wykazania naruszenia zasad pracy przy budowie struktury Firma ma prawo odmówić wypłaty bonusów.

Życzymy udanego startu i szybkiego rozwoju biznesu!

BONUS STABILNOŚCI

Osiągajcie państwo nowe statusy i zachowujcie je, a otrzymacie Bonus stabilności – wynagrodzenie uzupełniające za to, że traktujecie państwo sprawy poważnie i regularnie pokonujecie kolejne kroki do kariery!

Jak otrzymać Bonus stabilności?

  • Zdobądźcie państwo pozycję „Dyrektor” i wyżej
  • Zachowujcie państwo waszą bieżącą pozycję nie niżej zatwierdzonej i Objętość osobistą nie mniejszą niż 100 punktów w ciągu 8 okresów z rzędu.

Bonus stabilności otrzymuje się 2 razy do roku. W sytuacji podwyższenia pozycji częściej niż 2 razy w roku otrzymuje się dopłatę do wyższej pozycji według następującej kwalifikacji.

Suma bonusu zależy od państwa statusu:

  • Dyrektor 440 PLN
  • Starszy Dyrektor 660 PLN
  • Srebrny Dyrektor 880 PLN
  • Złoty Dyrektor 1 320 PLN
  • Rubinowy Dyrektor 1 760 PLN

BONUS MACIERZYŃSKI

Nasi Liderzy zdążają ze wszystkim – stworzyć biznes, urodzić lub zaadoptować dziecko, być finansowo niezależnym i szczęśliwym we wszystkich sferach życia! Specjalnie dla tych, którzy po mistrzowsku planują czas wolny i stawiają sobie tak piękne, wszechstronne cele jak rodzina i udany biznes, Firma stworzyła Bonus macierzyństwa i adopcji.

Jeżeli w chwili porodu lub adopcji dziecka znajduj się państwo na pozycji Wicedyrektora i wyżej (OGO od 1500 punktów) minimum 8 okresów z 18 ostatnich, ten Bonus jest państwa!
Wypłatę otrzymuje się za każde urodzone (lub zaadoptowane) dziecko 18 razy w ciągu roku od chwili porodu lub adopcji. Przy tym państwa OO każdej kampanii w ciągu tego roku powinna wynosić nie mniej niż 50 punktów.

W ten sposób suma Bonusu macierzyńskiego i adopcyjnego może wynosić:

  • 2 160 PLN /rok, jeżeli w rodzinie pojawi się pierwsze dziecko;
  • 4 320 PLN /rok, jeżeli w rodzinie pojawi się drugie, trzecie i kolejne dziecko

BONUS ROZWOJU:

Sukces biznesu zależy nie tylko od Twoich osobistych osiągnięć, ale i od tego, jak dobrym liderem jesteś dla swojego zespołu. Osiągnij status co najmniej diamentowego dyrektora, pomagaj swoim konsultantom osiągać nowe tytuły, a otrzymasz bonus za rozwój!

Jest to wynagrodzenie w wymiarze 30% kwoty wszystkich bonusów kwalifikacyjnych*, które zostały wypłacone w ciągu roku konsultantom z Twojej struktury (do pierwszego podlegającego konsultanta z tytułem diamentowego dyrektora).